Ewa Szcześniak
ur. w 1952 w Łodzi, absolwentka Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego U.Ł., członek Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego.
W Klubie zetknęła się z działaczami opozycji korowskiej: Jackiem Bierezinem, Ewą Sułkowską-Bierezin, Bartoszem Pietrzakiem, Krzysztofem Woźniakiem, Krzysztofem Ostromęckim, a poprzez nich z rodziną Hemplów. Zgodziła się udostępnić mieszkanie na składanie i zszywanie książek, prasy i broszur "drugiego obiegu", a następnie czynnie uczestniczyć w tej pracy i kolportowaniu "bibuły'. Współpracowała z Janem Gawędą z Klubu Wysokogórskiego (który dostarczał wydruki) i ludźmi "od Hempla" odbierającymi gotowe zeszyty (pamięta Ryszarda Szora i Krzysztofa Ostromęckiego).
W kolportażu detalicznym (m.in. broszury "Obywatel a Służba Bezpieczeństwa") pomagali jej czasem członkowie Klubu: Elzbieta i Jan Fijałkowscy (którzy również zbierali pieniądze na wsparcie opozycji - w miarę możliwości E.Sz. wspierała), Elżbieta Stefanowska i Emanuel Hornowski.
Bywała na spotkaniach u Bierezinów, prowadziła wiele rozmów w Klubie Wysokogórskim (od ojca, uczestnika wydarzeń 56 roku w Poznaniu, znała prawdę o Katyniu).
Trzykrotnie przesłuchiwana i prawdopodobnie inwigilowana, pozbawiona paszportu na wyjazdy wspinaczkowe, zmuszona do rezygnacji z pracy w stanie wojenny, wyjechała w tatry jako instruktor wspinaczkowy.
Obecnie pracuje we francuskiej korporacji "Fenzy".
Źródła: ankieta (esb), inf. wł.