Eugeniusz Szczepański
ur. w 1948 roku w Aleksandrowie Łódzkim, podoficerska szkoła zawodowa oraz zawodowej szkoła budowlana.
W latach 68-72 należał do Polskiej Organizacji Wyzwolenia Ojczyzny, której dostarczał nabojów do broni palnej. Za przynależność do tej organizacji dostał w 1969 roku trzyletni wyrok więzienia (z którego przesiedział 2 lata 5 miesięcy).
Przewodniczący "Solidarności" w spółdzielni rolniczej, członek zarządu "Solidarności" regionu Aleksandrów Łódzki (komisja lokalna). Ręcznie prasował ulotki, rozprowadzał książki podziemne i gazety (np. "Solidarność Walcząca") na terenie Aleksandrowa. W latach 81-84 ok. 1000-1500 sztuk ulotek tygodniowo. Malował mury, brał udział w manifestacjach, płacił składki i przynosił żywność dla potrzebujących (do ośrodka ojca Miecznikowskiego). Brał udział w spotkaniach Klubu Inteligencji Katolickiej na ul. Jaracza.
Kilkakrotnie zatrzymywany w areszcie w latach 78- 89, kilkanaście razy rewizje w domu. Pod koniec lat 70. pobity na komisariacie podczas przesłuchania (przesłuchiwany ok. razy).
Źródła: ankieta (dt)