Jerzy Szaliński
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. W 1982 podjął współpracę z Waldemarem Omiecińskim i stał się stałym odbiorcą "Solidarności Walczącej", "Szańca" i "Biuletynu Łódzkiego". Sprzedaż prowadził głównie na terenie zakładów przemysłowych na Teofilowie.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Wiesław Maciejewski.