Krzysztof Szadkowski  
ur. w 1956 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Współpracownik wydawnictwa "Pantograf" i pisma "Między Przystankami". Udostępniał swój samochód do przewozu maszyn poligraficznych, udostępniał mieszkanie na drukarnię, brał udział w druku "Między Przystankami".
Zmarł w latach dziewięćdziesiątych.
Źródła: wywiad (wd), inf. Krzysztof Frątczak.