Paweł Piotr Swaczyna
ur. w 1965 w Łodzi, inżynier informatyk.
Od marca do 13 grudnia 1981r. jeszcze jako licealista pracował w dziale kolportażu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" głównie przy dystrybucji prasy i książek, ale także drukował i rozklejał plakaty powielane metodą sitodruku.
Od wiosny do 5 listopada 1982r. redagował z Wojciechem Nawrockim i Elżbietą Stelmaszewską pisemka "SIN - Solidarność Istnieje Nadal" (ukazały się numery 1, 2, 4) i jeden numer "Solidarność - Przedruki z Prasy Podziemnej"). Z Wiesławem Żyżniewskim wydrukował na ramce z matrycą białkową 30 000 ulotek na demonstrację 31.VIII.1982 na zamówienie Andrzeja Trautmana z Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionu (TTZR).
5 listopada 1982 r. nastąpiło rozbicie grupy młodocianych drukarzy przez SB i zatrzymanie na 48 godz.
W latach 1983 -1989 zajmował się kolportażem m.in. tygodnika Mazowsze, wydawnictwa Pokolenia, znaczków Solidarności, kaset magnetofonowych wydawnictw "Nowa" i "CDN".
W latach 1985-88 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Politechnice Łódzkiej : po nieudanej próbie reaktywacji Samorządu Studenckiego, wspólnie z Radosławem Purgałem, Tomaszem Stefaniakiem, Jackiem Klinkiewiczem i Markiem Wiernikiem utworzyli - pod patronatem Piotra Kociołka - "podziemny" NZS PŁ, w którym m.in:
- współredagował i kolportował kilkanaście numerów "Biuletynu Informacyjnego NZS".
- dla nowo przyjętych studentów PŁ roczników 1986 i 1987. współredagował i drukował (matryca na szybie), zaadresował i wysłał "List NZS do studentów 1go roku PŁ"; SB przeprowadziła na uczelni intensywne działania, próbując ustalić, skąd NZS miał dane osobowo-adresowe studentów 1go roku
- zorganizował drukarnię i druk "BI NZS" na powielaczu pożyczonym od Konfederacji Polski Niepodległej od Wiesława Żyżniewskiego,
- wydał i kolportował zbiór fotografii "GRUDZIEŃ'81 ŁÓDŹ" (reprint albumu wydanego przez TTZR),
- zamówił dla NZS PŁ (w warszawskim wydawnictwie "STOP") i kolportował bloczki okolicznościowe,
- współuczestniczył w projektowaniu i kolportażu 2 zeszytów samokształceniowych z "Filozofii" i "Ekonomii", które na zamówienie NZS PŁ wydał Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej,
- brał udział w akcjach ulotkowych na PŁ.
W roku 1987 SB usiłowała go zwerbować.
W latach 1988-90 wziął udział w reaktywacji półlegalnego, a potem legalnego NZS PŁ. Został przewodniczącym NZS PŁ, członkiem łódzkiej Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej i Komisji Krajowej NZS. Organizował i brał udział w okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego ("przy Lechu Wałęsie").
Źródła: wywiad (sc)