Mirosława Suska
ur.w 1944 roku w Łodzi, absolwentka historii i filozofii
Uniwersytetu Lódzkiego.
W latach 1973-1979 i 1981-1983 pracowała jako asystentka w katedrze filozofii., od 1984 roku pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej. W latach 1968-1979 należała
do PZPR z której została usunięta za działalność opozycyjną.
W 1975 roku była sygnatariuszką listu przeciw zmianom w Konstytucji PRL. Od 1976 roku utrzymywała kontakty z współpracownikami KOR-U- Józefem Śreniowskim, Ewą i Witoldem Sułkowskimi od których otrzymywała czasopisma drugiego obiegu.
W 1978 roku stawaała przed kolegium orzekającym,w jej mieszkaniu założono podsłuch, śledzono ja podczas wyjazdów do Warszawy. W 1979 pozbawiono ją stanowiska asystenta. Od 1980 roku był członkiem NSZZ"Solidarność" w 1981 roku na prośbę strajkujących studentów łódzkich prowadziła dla nich wykłady z myśli politycznej. Brała udział w manifestacjach patriotycznych i w udzielaniu pomocy charytatywnej członkom związku. Od czasu podjęcia pracy w BUŁ kolportowała wśród kolegów i znajomych książki i czasopisma drugiego obiegu otrzymywane od Tadeusza Chęcińskiego.
Źródła: ankieta (ik)