Grażyna Sumińska
ur. w 1957 r. w Łodzi.
W dniach 26-31 sierpnia 80 uczestniczyła w strajku okupacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Od września 80 działała w strukturach "Solidarności" w zajezdni Chocianowice. Wiosną 81 wstąpiła do Konfederacji Polski Niepodległej, gdzie współpracowała m.in. ze Zbigniewem Rybarkiewiczem, Stanisławem Szymańskim, Haliną Aludą i Aleksandrą Więckiewicz. Zajmowała się kolportażem prasy związkowej i wydawnictw KPN, głównie "Drogi", "Wolnej Polski" i "Niepodległości".
W dniach 13-14 grudnia 81 wraz ze Stanisławem Szymańskim i Zbigniewem Rybarkiewiczem usiłowała zorganizować strajk okupacyjny na terenie zajezdni Chocianowice. W 82 podjęła podziemną działalność podziemną zajmując się m.in. kolportażem i drukiem pism "Przedwiośnie" i "Zawsze Solidarni". Po manifestacjach w dniach 1 i 3 maja 82 internowana i osadzona w Gołdap (do lipca). W następnych latach kontynuowała działalność w Konfederacji Polski Niepodległej. Zorganizowała sieć kolportażu, współpracując m.in. z Barbarą Filipek i Marianem Gajewskim z Pabianic. Systematycznie odbierała dostawy "bibuły" z Krakowa i rozprowadzała je poprzez zakłady pracy, głównie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.
Obecnie pracuje w Domu Pomocy Społecznej.
Źródła: ankieta (wd), "Dekret na czarownice", W.Domagalski "Biuletyn Łódzki" i "Między Przystankami"