Ewa Sułkowska-Bierezin  
ur. w 1935 r. w Warszawie, dziennikarka, absolwentka P.Ł.
Po Marcu 1968 odsunięta od zajęć dydaktycznych w Instytucie Elektrotechniki, pozbawiona stypendium doktoranckiego. Poglądy antytotalitarne wyniosła z domu.
W 1969 roku w organizacji "Ruch" - w 1970 r. aresztowana, przez kilka miesięcy przesłuchiwana. Udział w akcjach petycyjnych w sprawie braci Kowalczyków i przeciwko zmianom w Konstytucji. Współpraca z KOR, ścisła współpraca z "Pulsem" (1977-81- stała rubryka pod pseudonimem "Spin", inne pseudonimy: Ewa Esbe, esbe), współzałożycielstwo łódzkiego Niezależnego Klubu Dyskusyjnego. Pomoc w kontaktach z osobami prześladowanymi. Po sierpniu 80: udział w zakładaniu "Solidarności" w ITC, funkcja przew. Komisji Rewizyjnej Reginu Ziemi Łódzkiej
Mieszkanie Ewy i Jacka Bierezinów (Astronautów 11 m.17) - podobnie jak wspólny (przez jakiś czas) adres Anny i Witolda Sułkowskich - był jawny i pełnił rolę miejsca spotkań i kontaktó; mieszkańcy i goście byli inwigilowani i podsłuchiwani (podsłuch przewodowy odkryty w kwietniu 78). Najbliżsi współpracownicy: Tomasz Filipczak, Bartosz Pietrzak, Zdzisław Jaskuła, Sława Lisiecka, Anna Saciuk, Krzysztof Ostromęcki, Elżbieta Lewińska.
W ciągu 12 lat działalności kilkakrotnie zatrzymywana na 24g. Kilka rewizji w domu (konfiskowanie maszyn do pisania, książek, notesów, rękopisów) i jedna w miejscu pracy; kilka rewizji osobistych. Ludzie z kręgu Bierezinów byli zastraszani, im samym wymówiono mieszkanie, a ją zwolniono ze stanowiska wykładowcy w Technikum Energetycznym. 13 grudnia 1981 internowana (Sieradz, Olszynka Grochowska, Gołdap) - zwolniona 22 lipca 1982, wyemigrowała do USA w lutym 1983.
W USA współorganizowała akcję w obronie 11-ki działaczy "S" i KSS "KOR" (ponad 10 tys. amerykańskich podpisów) i zbiórkę na maszynę drukarską dla podziemia (ok. 11 tys. dol.). Opracowała kilkanaście audycji do RWE (dla red. J.Ptaczka), w tym o piosenkach stanu wojennego (sama napisała lub przełożyła z rosyjskiego kilkanaście piosenek pozacenzuralnych: w Gołdapi i w USA).
W maju 2003r. wróciła na stałe do Polski.
Zmarła 16 lipca 2013 r.
Źródła: ankieta (zkm), J.J.Lipski "KOR", "Dokumenty KOR i KSS ,KOR'", "Kto był kim w drugim obiegu?" (słownik pseudonimów), "Opozycja w Polsce" - wyd. Karta, "Dekret na czarownice", inf. wł.