Krzysztof Straus
ur. w 1959 r. w Pajęcznie.
W październiku 80 rozpoczął działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczył w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 81.
14-15 grudnia 81 brał udział w strajku studenckim na Wydziale Prawa UŁ. Następnie podjął współpracę z podziemnymi strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "Jesteśmy" i Regionalnej Komisji Wykonawczej. Współorganizował kolportaż wydawnictw niezależnych, głownie na UŁ oraz współpracował z redakcją pisma "Jesteśmy".
Obecnie jest radcą prawnym i właścicielem kancelarii w Pajęcznie.
Źródła: ankieta (wd)