Piotr Siczek
ur. w 1957 r. w Radomiu.
Współtwórca w październiku 81 struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Instytucie Historii UŁ. Uczestnik strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 (wszedł w skład Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego). Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych na uczelni, współtworzył bibliotekę tych wydawnictw w Instytucie Historii. Na przełomie listopada i grudnia 81. uczestniczył w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu.
W stanie wojennym zajął się działalnością samokształceniową i kolportażem, tworząc wspólnie z Piotrem Jaworskim, Krzysztofem Napieralskim, Katarzyną Hoffman, Krzysztofem Mrożewskim, Włodzimierzem Domagalskim, Andrzejem Janeckim i innymi hurtową sieć dystrybucji wydawnictw niezależnych (środowiska studenckie i zakłady pracy). W 82 zorganizował oprawę i składanie "Anonimowej poezji stanu wojennego", która ukazała się nakładem "Naszego Głosu". Brał udział w manifestacjach. W latach 82-84 za pośrednictwem Ryszarda Wojciechowskiego utrzymywał kontakty z Tajnym Tymczasowym Zarządem Regionalnym. W latach 82-84 zajmował się hurtową dystrybucją pisma "Niepodległość". W drugiej połowie lat 80. znówkzajmował się dystrybucją (głównie książki). W 89 działał w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim, gdzie wraz z Wojciechem Mrożewskim i Krzysztofem Napieralskim współorganizował wybory do Sejmu.
Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.
Źródła: ankieta (wd), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"