Zdzisław Stolarczyk
ur. w 1951 r. w Łodzi.
W latach 80-81 działał w "Solidarności" w zakładach MERA-POLITIK.
Po wprowadzeniu stanu wojennego z inicjatywy działacza KPN Zbigniewa Rybarkiewicza uruchomił, wraz żoną, drukarnię we własnym mieszkaniu przy ul. Traktorowej 86 m.32. Drukarnia (powielacz) funkcjonowała od grudnia 83 do 4 marca 84 i nosiła nazwę Osa. Stolarczykowie otrzymywali matryce pisma "Harce" i drukowali wraz z Mirosławem Kozłowskim i Wiesławem Żyżniewskim w nakładzie 1 500 egzemplarzy. Na początku 83 rozpoczęli druk ksiązki Janusza Szpotańskiego "Towarzysz Szmaciak" oraz otrzymali matryce do "Carycy i zwierciadła".
4 marca 84 do mieszkania wtargnęło SB i zlikwidowano drukarnię.
Po kilkudniowych przesłuchaniach, podczas których został pobity do utraty przytomności, trafił do Aresztu Śledczego przy ul. Smutnej, skąd na wniosek prokuratora został skierowany na badania psychiatryczne i zwolniony od odpowiedzialności karnej. Skutki pobicia odczuwa do dziś.
Obecnie nie pracuje i nie pobiera renty ani emerytury.
Źródła: ankieta (wd)