Władysława Stolarczyk
ur. w 1943 r. w Łodzi.
Po wprowadzeniu stanu wojennego z inicjatywy działacza KPN Zbigniewa Rybarkiewicza zaczęła, wraz mężem, uruchamiać drukarnię we własnym mieszkaniu przy ul. Traktorowej 86 m. 32. Drukarnia (powielacz) funkcjonowała od grudnia 83 do 4 marca 84 i nosiła nazwę Osa.. Stolarczykowie otrzymywali matryce pisma "Harce" i drukowali wraz z Mirosławem Kozłowskim i Wiesławem Żyżniewskim w nakładzie 1 500 egzemplarzy. Na początku 83 rozpoczęli druk ksiązki Janusza Szpotańskiego "Towarzysz Szmaciak" oraz otrzymali matryce do druku "Carycy i zwierciadła".
4 marca 84 SB zlikwidowało drukarnię.
Źródła: ankieta (wd)