Radosław Stępień
ur. w 1963 roku w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa UŁ, studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na UŁ.
Współzałożyciel w 80 Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w XXVI LO w Łodzi (m.in. z Brzozowskim, Budziszem (XIII LO), Joanną Bodalską (IV LO) i Dawidem Lasocińskim (III LO)). Współtworzył pismo "Kormorany", gdzie opublikował kilka tekstów i które kolportował.
W stanie wojennym współtworzył, m.in. z Markiem Budziszem, Komitet Samoobrony Młodych, w którym zajmował się ulotkami i przekazywaniem informacji zdobytych przez Budzisza m.in. do Gdańska (jeździł jako kurier). Przerwał to po wpadce organizacji w 82, gdy zamknięto Budzisza. Prowadzone śledztwo, połączone z przesłuchaniami i pogróżkami (wcielenie do wojska wszystkich nim objętych), zakończyło się umorzeniem.
Brał udział w organizowaniu spotkań samokształceniowych w ośrodku ojca S.Miecznikowskiego, kolportował bibułę oraz pełnił rolę obstawy w czasie mszy za ojczyznę. Miał kontakt z NZS. Prawdopodobnie był inwigilowany. Później został asystentem na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.
Po 1990 roku pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, był dyrektorem Wydziału Strategii Miasta UMŁ. Należał do KLD,UW i PO (do chwili obecnej).
Jest wiceprezesem zarządu spółki logistycznej Partner Logistic.
Źródła: ankieta (am)