Jan Stefański
ur. w 1941r., kinotechnik.
W 73r. zorganizował strajk w łódzkim zakładzie kinotechnicznym; izolowany, zwolniony i przywrócony do pracy na żądanie załogi. W 80 wstąpił do PZPR. Wystąpił po strajkach sierpniowych i zaangażował się w pracę związkową: wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, współpraca z Zarządem Regionu: druk prasy związkowej i ulotek; współpraca ze St. Popką i własnym synem Piotrem. Dostarczanie papieru środowisku korowskiemu.
W stanie wojennym zabezpieczał i przewoził do siebie materiały MKZ, współorganizował podziemną "S" w zakładzie pracy, drukował gazety i ulotki, brał udział w manifestacjach. Pomagał ukrywającemu się Januszowi Kenicowi.
Źródła: akieta (jf), W.Domagalski "Miedzy Przystankami"