Tadeusz Stefanowski
ur. w 1953 r. w Łodzi.
Od września 80 członek "Solidarności" z zakładach "Polmerino". W 81 związał się z pismem "Propozycje i Dyskusje". Drukował pismo "Związkowiec", zajmował się dystrybucją wydawnictw niezależnych.
14 grudnia 81 wraz z Waldemarem Rybczonkiem i Januszem Sobótką zapocząkował strajk okupacyjny na dwóch głównych wydziałach w zakładach "Polmerino". Po przesłuchaniach zmuszono go do zwolnienia się z pracy. Związał się z tzw. "Grupą Michałowskiego" (środowisoa "Propozycji i Dyskusji"); współpracowałc m.in. z Mirosławem Michałowskim, Mieczysławem Rutowiczem, Jerzym Domagałą, Marianem Gajewskim. Zorganizował sieć kolportażu, dostarczając wydawnictwa niezależne do kilku zakładów pracy, m.in. do "Polmerimo" i Zakładów Kinotechnicznych. Drukował broszurę "Każdemu co jego" wydaną przez "Trybunę Ludu Podziemnego". Uczestniczył w manifestacjach.
Po manifestacji 1 maja 84 został ciężko pobity w samochodzie milicyjnym, doznając m.in. trwałego uszkodzenia słuchu. W drugiej połowie lat 80. kontynuował działalność w kolportażu.
Obecnie bez stałego zatrudnienia.
Źródła: ankieta (wd)