Henryk Stefaniak
   Działacz związkowy NSZZ „Solidarność”
   Urodził się w roku 1948 w Łodzi. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.
   Do działalności związkowej włączył się pod koniec sierpnia 1980 r. Uczestniczył w dwóch spotkaniach założycielskich związku w regionie w mieszkaniu Grzegorza Palki na ul. Nawrot 43 w Łodzi. Znany z działalności społecznej w zakładach „Wizamet”, gdzie organizował zajęcia sportowe, cieszył się dużym zaufaniem wśród pracowników młodszego pokolenia, którzy poparli go przy zakładaniu związku zawodowego. Jesienią 1980 r. zarejestrował w ZR komisję zakładową „Wizametu”, której został przewodniczącym.
   Jego komisja zakładowa wynegocjowała sprawiedliwy podział premii uznaniowych w przedsiębiorstwie. Zlikwidowała przypadki pijaństwa, doprowadzając do zwolnienia z pracy członków ZMS-u, spożywających często alkohol w miejscu pracy. Organizowała zaopatrzenie w mięso, dokonując skupu i uboju żywca dla potrzeb członków związku. Zapraszała na spotkania przedstawicieli Zarządu Regionu Grzegorza Palkę i Jerzego Kropiwnickiego. Uczestniczyła w przygotowaniach akcji protestacyjnych organizowanych przez władze związku, w tym „marszu głodowego” zorganizowanego 30 lipca 1981 r. w Łodzi.
   W poniedziałek 14 grudnia 1981 r. ogłosił w „Wizamecie” strajk okupacyjny, który trwał od godz. 6.30 do 12.30. Decyzję o zakończeniu strajku przegłosowała załoga po otrzymaniu informacji o zakończeniu akcji protestacyjnych w łódzkich zakładach. Dyrektor przedsiębiorstwa, chcąc wykorzystać jego autorytet wśród załogi do pacyfikacji nastrojów, zaproponował mu założenie prorządowego związku zawodowego, obiecując w zamian talon na fiata 126 p i pokrycie spłaty części rat z funduszu zakładowego. Oferował mu również lepiej płatne stanowisko zastępcy kierownika działu administracyjnego. Odmówił.
   Na propozycję działającego w Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) Janusza Balińskiego włączył się w działalność konspiracyjną i udostępnił mieszkanie na działalność podziemną. Od 13 lipca do 9 sierpnia 1982 r. w tym mieszkaniu na trzy zmiany drukowano 10 i 11 nr „Przedwiośnia” – organu łódzkiej grupy KPN-u – w nakładzie ponad 1000 sztuk każdy oraz łódzką edycję „Tygodnika Mazowsze”. W drukowaniu, oprócz działaczy KPN-u, brali udział: Elżbieta Stefaniak – jego żona, Jan Michalak, Jerzy Brzęczek, Grzegorz Borkowski – koledzy z Wizametu. W połowie sierpnia podczas nieobecności gospodarzy Służba Bezpieczeństwa założyła w ich mieszkaniu kocioł. Uprzedzony o tym fakcie H. Stefaniak, chcąc uwolnić rodzinę od podejrzeń, wrócił do domu z małżonką, przygotowany do wzięcia na siebie całej odpowiedzialności. Podczas otwierania drzwi powitali ich funkcjonariusze SB z pistoletami w dłoniach. Tego dnia zatrzymano jeszcze jednego kolportera, który przyszedł odebrać bibułę.
   Była to w stanie wojennym jedna z największych wpadek łódzkiego podziemia. W sumie aresztowano i skazano w dwóch procesach ponad dwadzieścia osób działających i współpracujących z KPN-em. Z dekretu o stanie wojennym został skazany na karę 10 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na dwa lata. SB nie ustaliła personaliów pracowników Wizametu, którzy brali udział w drukowaniu. Poza Stefaniakiem nikt ich nie znał.
   Po uchyleniu wobec niego tymczasowego aresztowania 23 grudnia 1982 r. objęty był zakazem zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych. Pracował dorywczo u właścicieli gospodarstw ogrodniczych.
   Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej. Zrealizował dla środowiska kupieckiego kilka dużych inwestycji, budując nowoczesne obiekty handlowe na targowiskach.