Ludwik Stasik
rocznik 1957, zmarł na serce w Krakowie w r.1995.
Zasłużony współpracownik łódzkiego KOR.
Student prawa na UJ, potem korektor nocny prasy krakowskiej. W latach 80. asystent rzeźbiarza Krzysztofa Piotrowskiego.
Współpracownik krakowskiego SKS i "Solidarności."
Od r.1977 był głównym kontaktem branży wydawniczej i kolporterskiej łódzkiego KOR w Krakowie. Wielokrotnie na potrzeby łódzkiej i krakowskiej podziemnej poligrafii szmuglował z zagranicy farbę, emulsję, duże zszywacze introligatorskie itp. a z krakowskich drukarnii - płyty presensybilizowane.
Wydawca, drukarz i kolporter.
Dostarczał łódzkim hurtownikom wydawnictwa niezależne.
W r.1979 wraz z Bogusławem Rostworowskim wydał zbiór wierszy i poematów Czesława Miłosza/ z ryciną Goi na okładce/.
Z inicjatywy łódzkich wydawców powielił obszerny wybór mało znanych tekstów Leszka Kołakowskiego.
W stanie wojennym kurier między Łodzią a Krakowem wożący z krakowskich drukarni bibułę i banery z żądaniem uwolnienia Andrzeja Słowika, Grzegorza Palki, Jerzego Kropiwnickiego, Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Kostrzewy /1983/.
Współwykonawca i współorganizator wmurowania w Rynku Głównym w Krakowie płyty w dn.31 sierpnia '82 treści: NIE ODDAMY SIERPNIA! SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA (autorstwo płyty: rzeźbiarz Krzysztof Piotrowski).
W latach 1982-1984 pośredniczył w kontaktach, organizował lokale i pomagał ukrywającemu się Józefowi Śreniowskiemu.
Źródła: wywiad (bsz)