Bogdan Stasiak
ur. 1953 w Łodzi.
Od września 1980 Przewodniczący Komisji Wydziałowej oraz członek Komisji Zakładowej "Solidarności" ŁZR "Fonica". W 1981 roku członek Zarządu Regionalnego.
Od początku stanu wojennego działał w konspiracji. Współorganizator strajku w ŁZR "Fonica" w dniu 14.12.1981. Wziął udział w utworzeniu w dniu 20.04.1982 Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionu. Wszedł w skład konspiracyjnej struktury pod nazwą Regionalna Komisja Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność'. Współorganizator wraz z Markiem Żelazo akcji kontroli frekwencji wyborczej w październiku 1985 roku. Od początku 1985 roku członek podziemnego Prezydium Zarządu Regionalnego. Internowany w okresie 05.05.-23.07.1982 roku w Łowiczu. W listopadzie 1982 roku wcielony został na 3 miesiące do karnej jednostki wojskowej w Czerwonym Borze.
Obecnie pracuje w Polskapresse.
Źródła: ankieta przez telefon (am)