Emilia Staniszewska
ur. w 1940 w Krasiku (woj. koeleckie), wykształcenie średnie, pracownik dziekanatu Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim.
W latach 80-81 przewodnicząca Komisji Wydziałowej NSZZ "S" (Dziekanaty-Administracja).Kolportaż BI "S" Ziemi Łodzkiej.
W stanie wojennym zorganizowała punkt koportażu pism podziemnych dla Uniwersytetu, zbierała składki na swoim wydziale, organizowała pomoc dla internowanych, dla studentow zgrożonych relegowaniem. W 82 współorganizowała pielgrzymkę "świata pracy" regionu łódzkiego na Jasną Górę (pomysłodawca - ks. Popiełuszko)
W latach 82-89 kurier na trasie Łóź-Warszawa (przewóz podziemnej prasy: "Solidarność Ziemi Łódzkiej", "Droga", ulotek, książek (m.in. Niezależna Encyklopedia Powszechna w ramach Zeszytów Edukacji Narodowej wydawnictwa Solidarności Walczącej), materiałów (fotografie łódzkich działaczy "S") do produkcji znaczków parapocztowych. W mieszkaniu był punkt kontaktowy dla łączników z różnych miast.
Brała udział we wszystkich manifestacjach, o których wiedziała. Współpracowała z: Urszulą Klehner, Anna Zbroińską, prof. Agnieszką Salską, Jadwiga Grabowską, Jolanta Bagrowską.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (tcz)