Aleksander Staniak
ur. w 1943 r. w Łodzi, wykształcenie podstawowe.
Współzałożyciel "Solidarności" w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Emfor", członek Komisji Zakładowej i Walnego Zgromadzenia Delegatów. Jesienią 81 został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej.
14 grudnia 81 współpracując m.in. z Józefem Balińskim usiłował wywołać strajk okupacyjny w "Emforze" i przez kolejne dwa tygodnie ukrywał się. Następnie podjął działalność w Diecezjalnym Punkcie Pomocy dla Zwolnionych za Przekonania przy kościele św. Zbawiciela na Kozinach, kierowanym przez księdza Antoniego Głowę.
Internowany 11 maja 82 w Łowiczu, wyszedł na wolność 28 maja po interwencji biskupa J. Rozwadowskiego. Następnie włączył się do działalności konspiracyjnej. Drukował pismo "Solidarność Walcząca" i "Obszar III" (razem z Aleksandrą Więckiewicz), kolportował prowadząc m.in. punkty sprzedaży w kościele w Głogowcu i w kościele OO. Jezuitów w Łodzi. Kontynuował działalność w KPN. W latach 87-88 drukował pismo "Droga"(współpraca z Jerzym Obiedzińskim i Zygmuntem Ciechańskim).
Aresztowany w sierpniu 1984 r. z Henrykiem Marczakiem, Józefem Balińskim i innymi spędził w areszcie 3 miesiące. W kolejnych latach kilkakrotnie zatrzymywany za udział w niezależnych manifestacjach.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (wd), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ"