Piotr Stalmaszczyk
ur. w Łodzi ur. w 1959 r.
Od października 80 uczestniczył w tworzeniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim (członek Zarządu Uczelnianego). Wsólzałożyciel (z Marcinem Sobieszczańskim, Witoldem Jabłońskim i Mateuszem Fabianowskim) pisma "Litery" (przygotowanie matryc, przekłady z j.angielskiego). Uczestnik strajków: w styczniu i lutym 81 (członek Komitetu Strajkowego na Filologii i przewodniczący w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej) oraz na przełomie listopada i grudnia w sprawie WSI w Radomiu.
W stanie wojennym brał udział w samokształceniu (z P.Gniazdowskim, P.Siczkiem, W.Dmitrukiem, P.Jaworskim i P.Kociołkiem). Kolportował wydawnictwa niezależne w Instytucie Fil. Angielskiej. Na przełomie 83-84 we własnym mieszkaniu składał "Rok 1984" Orwella wraz ze Zb. Koszałkowskim (przekazaną H.Tomczakowi)>
Kilkakrotnie przesłuchiwany, odmowa paszportu (84-88).
Obecnie jest profesorem zwyczajnym i dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej na UŁ.
Źródła: ankieta (wd), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Studenci '81"