Jan Stachurski
ur. w 1951 roku w Łodzi.
Osoba wspierająca środowisko korowskie: przechowywanie bibuły i materiałów poligraficznych (sita, farby). Przygotował akcję ulotek katyńskich koło Pasażu Schillera w Łodzi. W 1980 latem 1980 akcje ulotkowe w fabrykach wspólnie z Pawłem Pragierem i kolportaż w zakładach pracy (min. "Robotnika") współpracując z Józefem Śreniowskim. Udzielał schronienia J. Śreniowskiemu i K. Ostromęckiemu. Pozyskiwał środki finansowe na pomoc charytatywną w stanie wojennym.
Źródła: ankieta (mj), inf. Wojciech Hempel