Paweł Spodenkiewicz
ur. w 1956 roku w Łodzi, mgr socjologii
Ojciec Tomasza (ur.1980), Weroniki (1982) i Sary (1996)
Współpracownik KOR, członek NZS
Brał udział w akcji ulotkowej po zamordowaniu Stanisława Pyjasa i wiecu solidarnościowego na schodach kościoła św. Teresy w Łodzi. Wraz z Jackiem Bartyzelem i Piotrem Amsterdamskim pracował nad projektem deklaracji łódzkiego SKS (do założenia nie doszło z powodu różnic ideowych z J. Bartyzelem oraz ówczesnego braku zdecydowanego poparcia ze strony środowiska studenckiego). Członek redakcji pisma środowiska SKS- ""Indeks" (1977 r. w Krakowie). Jeden z siedemnastu założycieli lódzkiego Niezależnego Klubu Dyskusyjnego (powstał w październiku 77, zabroniono dalszej działalności w lutym 78). Częsty gość Ewy i Jacka Bierezinów.
W latach 1977-1981 kolportował wydawnictwa drugiego obiegu na Uniwersytecie Łódzkim (m.in. Biuletyn Informacyjny KOR-u - współpraca z W.Jeśmanem).
W 1978 roku brał udział w akcji ulotkowej informującej o akcjach przemocy milicji w Łodzi. Uczestnik strajku okupacyjnego studentów w Łodzi (21.01.1981- 18.02.1981), w trakcie którego był członkiem SKJ (Studencki Komitet Jedności) z ramienia UŁ.
Razem z Maciejem Maciejewskim prowadził pismo "Strajk", do którego pisał również artykuły (1981 rok). Współpracował z Komisją Interwencji KOR (zdobywał informacje o strajkach w fabryce pod Wrocławiem, w Pabianicach, przekazywane do Radia Wolna Europa)
Współpracował m.in. z J.Śreniowskim, M.Michalikiem, A.Więckowskim (w NZS).
Inwigilowany i represjonowany (kilkakrotne przesłuchania, rewizje, groźby, zatrzymany na 24 godziny w 1983 roku). Nękany pozbawianiem mieszkania, ciężko pobity przez nieznanych sprawców w 1978 roku. Internowany 13XII 1981- 12.10.1982 ( Łowicz)
Po wyborach 1989 roku dziennikarz i autor książek o tematyce historyczno-dziennikarskiej.
Obecnie zatrudniony w MOPS Filia Łódź-Bałuty.
Źródła: ankieta (td), J.J.Lipski "KOR", "Dokumenty KOR i KSS "KOR", R.Kowalczyk "Studenci '81", "Opozycja w PRL" (słownik biograficzny KARTY), inf. wł.