Roman Sokołowski
Łodzianin, kolekcjoner i historyk amator.
W latach 80. kierował hurtownią "Ruchu:" przy ul. Pomorskiej /dawna Nowotki/.Od r.1977/78 związany z ROPCiO
Od 1978 wspólpracownik KOR związany z kolportażem, głównie z Tomaszem Filipczakiem.
Autor zdjęć z pod Zakładów Marchlewskiego z grudnia 1970 lub lutego 1971 /strajk łódzki/.
Zbierał dokumenty, wycinki z prasy oraz inne archiwalia i muzealia związane z najnowszą historią. Oferował ich wykorzystanie w obiegu bezdebitowym.
Kolportował pisma ROPCiO, "Biuletyn Informacyjny KOR", "Robotnika" i pozycje historyczne NOWEJ oraz innych wydawców w środowiskach robotniczych i wśród pracowników "Ruchu".
Źródła: wywiad (bsz)