Krzysztof Sokołowski
ur. w 1947, wykształcenie średnie ogólnokształcące.
Od 80 członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "S" w Zakładach "Chemitex" w Sieradzu, później w Zarządzie Reginu Ziemi Sieradzkiej i przewodniczący Podregionu Sieradz w NSZZ "S" Ziemi Łodzkiej, członek Walnego Zebrania Delegatów.
W stanie wojennym wszedł w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma "Warianty", współpracował przy wydawaniu "Naszej Solidarności".
Internowany w okresie 21.12.81 - 24.07.82 w Sieradzu i Łowiczu. Za działalność podziemną - po 3 miesiącach aresztu od 16 grudnia 83 - wyrok roku więzienia z zawieszeniem na 3 lata.
Obecnie pracownik Zarządu Regionu NSZZ "S" Ziemi Łodzkiej, przewodniczący Podregionu Sieradz.
Źródła: wywiad (esb), "Internowani z regionu łódzkiego", album "Droga do Niepodległości - Solidarność 1980-2005"