Marcin Sobieszczański
ur. w 1951 r. w Łodzi.
Współorganizował struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŁ w październiku 1980 (członek władz NZS na UŁ). Jeden z inicjatorów strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81. W trakcie negocjacji z Komisją Rządową był członkiem Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego i sygnatariuszem porozumienia łódzkiego. W 81 członek władz krajowych NZS i przedstawiciel NZS w Senacie UŁ. Autor utworów literackich zamieszczanych w pismach NZS i współredaktor pisma "Litery" i "Biuletynu Strajkowego". Przygotowywał matryce do "Liter", kolportował publikacje wydawnictwa "Nowa" (okazjonalnie "Puls").
Przygotowywał struktury podziemne NZS na wypadek stanu wojennego lub interwencji sowieckiej (z W. Urbańskim i Fabjanowskim).
W listopadzie 81 wyjechał do Francji, gdzie współorganizował struktury NSZ na emigracji (w grupie B. Wildsteina) oraz organizował zbiorki pieniędzy na działalność podziemną w kraju. Pracował w Paryskim Komitecie Pomocy Polakom. Był odpowiedzialny za przyznawanie stypendiów ufundowanych dla studentów polskich we Francji przez Jana Pawła II. Publikował w prasie emigracyjnej.
Obecnie mieszka i pracuje w Paryżu.
Źródła: ankieta (jf, wd), R.Kowalczyk "Studenci '81", W.Domagalski "Studenci '81'