Zbigniew Sekulski
socjolog kultury, urodzony w1947 w Sieradzu.
W latach 70. występował werbalnie w publicznych forach dyskusyjnych, klubach studenckich i na uczelni. Śpiewał ballady i własne utwory o treści antyustrojowek. Działalalnego w środowisku skupionym wokół Karola Głogowskiego.
Po grudniu 1970 aresztowany na krótko na przejściu granicznym w Świnoujściu na skutek podejrzeń o działalność przeciwko PRL za granicą.
Po powstaniu KOR współpracował w zakresie informacji, kolportażu i interwencji, ale wkrótce potem związał się z ROPCiO. Był współzalożycielem polskiej sekcji Amnesty International za co karano go kolegiami. Wspomagał strajkujących w 1980/81 r. łódzich studentów - występował z gitarą, współredagował gazetkę "Solidarne Czuwanie" (z Gregorzem Grabowskm).
Represje: kolegium orzekajace, grzywny i konfiskaty, zatrzymania, rewizje, podsłuch, pobicie, inwigilacja, straszenie, odmowa paszportu, zwolnienia z pracy, przesłuchania.
Nie identyfikując się żadnym z dominujących nurtów opozycji demokratycznej.
Internowany w grudniu 198I r. w Łęczycy i Łowiczu emigrował następnie do USA.
Kontynuował tam działalność kulturalno-edukacyjną i polityczną w ramach Uniwersytetu UCLA w Los Angeles. Organizował występy polskich i wschodnioeuropejskich artystów i intelektualistów, a także konferencje i spotkania. Wydawał biuletyn wydarzeń kulturalnych po polsku.
W po 15 latach powrócił do Łodzi, zajmuje się profesjonalnie grą na gitarze i śpiewaniem autorskich piosenek poetyckich.
Źródła: ankieta (sc)