Iwona Smurzyńska
ur. 1947 w Łodzi, wykształcenie średnie (Technikum Włókiennicze), siostra Marka Smurzyńskiego.
Do 1981 członek PZPR, później także członek "Solidarności", a po 89 - Unii Demokratycznej.
Uczestnik strajku robotniczego (1971) w ZPB im. Marchlewskiego w Łodzi, gdzie pracowała (1962-1973) jako przewlekaczka w tkalni, później kreślarz.
W latach 1971-1972 inwigilowana przez SB i nakłaniana do udostępnienia mieszkania na lokal operacyjny. W latach 1973-1978 namawiana przez SB do współpracy (pracowała wówczas jako technik normalizacyjny w "Artech").
W okresie 1976 - 1981 współpracowała z KOR; w jej mieszkaniu mieścił się magazyn papieru wydawnictw niezależnych (kontakt z J. i H. Chlebowskimi). Przechowywała także gotowe wydawnictwa i druki ulotne.
W roku 1980 brała udział w strajku załogi w Okręg. Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych.
Otrzymywała telefony z pogróżkami, także wobec brata Marka.
13 XII 81 internowana (Łęczyca, Olszynka Grochowska) - zwolniona 12.I.82 z przyczyn zdrowotnych. Po wyjściu z internowania wystąpiła z PZPR.
Szykanowana w pracy - przesunięta na stanowisko szeregowego pracownika magazynu; próbowano ja oskarżyć o nadużycia w magazynie, usunięta z chóru "Echo".
W r. 1984 przeszła na rentę inwalidzką.
Kontakty: Marek Smurzyński, Joanna i Hubert Chlebowscy, później także J. Szczęsna i Cecylia Dunin.
Źródła: ankieta (bsz), "Dekret na czarownice"