Andrzej Smulik
ur. w 1960 r.
Działacz Konfederacji Polski Niepodległej, drukarz, kolporter. W latach 1984-1990 związany z Wydawnictwem Polskim KPN, wraz z M. Michalikiem współzałożyciel drukarni przy ul. Lipowej, a od 1987 r. Nowotki (obecnie Pomorskiej) 8. Drukarz i organizator zaopatrzenia w materiały poligraficzne. Zajmował się składem, transportem i kolportażem. Wydawał kwartalnik "Droga", książki, ulotki, znaczki, proporczyki itp.
Obecnie bez stałego zatrudnienia.
Źródła: wywiad (wd), inf. Wiesława Żyżniewskiego.