Władysław Smoczyński (nazywany Włodkiem)
ur. 1950, pracownik administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Łodzi.
Od 1978 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników.
W latach 1978 - 1981organizował przewóz transportem medycznym papieru, wydawnictw niezależnych i materiałów drukarskich.
Wraz z Ireną Bazel drukował w "Warstacie" (mieszkanie Ireny Bazel) albo swoim mieszkaniu "Robotnika", Biuletyn KOR, ulotki i inne wydawnictwa np. fragmenty "Kultury" paryskiej, plakaty - techniką białkową na ramce i techniką serigraficzną, rocznie średnio 400-500 ryz A4 i A3.
W stanie wojennym pośredniczył w kontaktach osób poszukiwanych przez SB (Anna Bazel, Józef Śreniowski) z rodzinami i współpracownikami.
Kontakty: Anna i Irena Bazel, Józef Śreniowski.
Obecnie na rencie.
Źródła: wywiad (bsz)