Wojciech Słodkowski
ur. w roku w Gdańsku, dziennikarz prasowy i telewizyjny, studiował polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1980-1981 redaktor "Solidarności z Gdańskiem": pisał teksty oraz zajmował się sporządzaniem makiet. Opublikował tekst w oststnim numerze "Pulsu". Z Tomaszem Filipczakiem prowadził Centrum Kulturalne w "Marchlewskim" w Łodzi, gdzie był także współorganizatorem Klubu Myśli Politycznej. Od września 1981 roku do stanu wojennego był asystentem reżysera Adama Sobolewskiego podczas pracy nad filmem "Grudzień" o wydarzeniach w 1970 roku na Wybrzeżu.
Od 13.12.1981 roku ukrywał się u Ryszarda Szora (z Maciejem Maciejewskim), Tatara i Heleny Podsędkowskiej. Współredagował "Solidarność Walczącą"(do wpadki 20.02.82 wyszło 10 numerów na 3 drukarniach). Skazany na 3 lata (więziony 17 mies.): na Smutnej, w Inowrocławiu i w Potulicach, gdzie od czerwca 82 do amnestii w lipcu 83 redagował pismo "Pilnik", "wychodzące" w dwóch egzemplarzach (dla Marka Edelmana i dla Gdańska, skąd rozprowadzano go w ilości kilku tysięcy). Później pisał: ulotki u dr. Edelmana w szpitalu, dla "Biuletynu Łódzkiego", a jako Jan Olechowski - wstęp do broszury J. Śreniowskiego "List ze Smutnej".
Podczas podróży do Hamburga w 1987 roku nawiązał kontakt z Anną i Bogdanem Smorzyńskimi z "Solidarności", a następnie z Chojeckim, Smolarem, Wolną Europą i Niezależnym Ruchem Ukraińskim, wspomagającym opozycję w Polsce (chemikaliami, pieniędzmi, sprzętem i książkami).
Pisał: ulotki u dr. Edelmana w szpitalu, dla "Biuletynu Łódzkiego", a jako Jan Olechowski - wstęp do broszury J. Śreniowskiego "List ze Smutnej".
W sierpniu 81 przesłuchiwany przez prokuratora, w 1984 roku pobity; inwigilowano go i straszono oraz przez parę lat odmawiano paszportu
Obecnie dziennikarz TVP w Łodzi i wykładowca WSHE w Łodzi
Źródła: ankieta (am), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ", W.Domagalski "Biuletyn Łódzki" i "Kartki Trautmana"