Halina Słodkowska
ur. w 1955 w Gałkowie Dużym, mgr sztuki, absolwentka PWSSP w Łodzi.
Uczestniczka łódzkiego strajku studentów 81 (PWSSP), brała udział w pracach Komitetu Strajkowego, akcjach ulotkowych i in.
Współpracując z mężem Wojciechem kolportowała książki i prasę niezależną ("Solidarność z Gdańskiem", wydawnictwa NOWA i inne).
Po aresztowaniu męża (luty 82) organizowała jego obronę. Przez półtora roku jeździła do więzień (Areszt Śledczy Łódź, Wrocław, Potulice).
Pomagała i opiekowała się uwięzionymi. Współracowała z rodzinami innych aresztowanych (K.Zbroński, J.Dłużniewski, Ewa Błaszczyk), organizując benzynę na wyjazdy i zaopatrzenie w żywność, odzież i leki (do paczek). Przewoziła grypsy i przekazywała informacje z więzień.
W latach 80. brała udział w spotkaniach w Klubie przy zakładach Marchlewskiego w Łodzi, później w spotkaniach w kościele ojców jezuitów.
W okresie studiów straszona usunięciem z uczelni. Od 80 inwigilowana. W stanie wojennym 3 rewizje, kilkanaście przesłuchań. Straszona zatrzymaniem, internowaniem.
Obecnie - specjalista ds. marketingu w prywatnej firmie.
Źródła: ankieta (bs)