Krzysztof Słoczyński
Ur. w 1943 r. w Skierniewicach. Pracownik Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex", gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej i był redaktorem zakładowego pisma związkowego. Delegat na WZD, w maju 1981 r. kandydował do Zarządu Regionu. Internowany 13 grudnia 1981 r., przebywał w Zakładzie Karnym do 9 lutego 1982 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.