Jerzy Scheur  
ur. 1937 r. w Kaliszu w rodzinie o tradycjach patriotycznych, magister, absolwent Politechniki Łódzkiej.
W 1956 r. brał czynny udział w wiecach i manifestacjach studenckich. Współzałożyciel Związku Młodych Demokratów jako student II roku P.Ł.
W 1968 r. publicznie potępił kampanię antysemicką. W latach 1963-67 brał udział w działaniach Młodych Demokratów. W 1975 wraz z Karolem Głogowskim podpisał list ostro krytykujący projekt zmianw Konstytucji.
W 1980 r. współuczestnik tworzenia NSZZ "Solidarność" (karta wstępu nr9 do MKZ). 1981 r. - przewodniczący Rady Samorządów Pracowniczych Ziemi Łódzkiej i sekretarz Komitetu Założycielskiego Krajowej Federacji Samorządów.
Internowany od 9 maja do 2 sierpnia 1982 r. Dwukrotnie zwolniony z pracy.
Po 1989 r. przez dwa lata pełnił funkcję Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Wciąż czynny zawodowo.
Zmarł w 2012 r.
Źródła: wywiad (tcz)