Krystyna Skolecka-Kona
ur. w 1929 we Lwowie, adwokat.
Po 13 grudnia 81 podjęła się obrony robotników (głównie włókniarek) strajkujących w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
31 grudnia 81 do 16 lutego 82 internowana (w Olszynce Grochowskiej i Gołdapi) z uzasadnieniem "podjęła działalność bezpośrednio godzącą w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL".
Po zwolnieniu kończyła podjętą obronę - już przed Sądem Najwyższym.
Składała regularnie datki na pomoc charytatywną osobom represjonowanym i rodzinom.
Po internowaniu inwigilowana, straszona utrata pracy; odmowa wydania paszportu i anulowanie pieczątki do KDL-ów.
Obecnie w dalszym ciągu czynna zawodowo.
Źródła: ankieta (jf), "Internowani z Regionu Łódzkiego", "Dekret na czarownice"