Teresa Skobel
ur. w 1952 r. w Łodzi, mgr inż. chemik, mgr zarządzania.
W okresie studiów była związana z Duszpasterstwem Akademickim i ruchem oazowym. Po podjęciu pracy oficer SB zaproponował jej współpracę. Gdy odmówiła zatrudniono ją na niższym stanowisku.
W Duszpasterstwie Akademickim zetknęła się z Ruchem Praw Człowieka i Obywatela i brała udział w drukowaniu wydawnictw tego ugrupowania.
We wrześniu 80 została wybrana na sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Była delegatem na WZD /Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej/.
W czasie stanu wojennego brała udział w spotkaniach działaczy "S" i kolportowała niezależne wydawnictwa. Internowana od 10 maja do 27 czerwca 82 w Gołdapi.
Na początku 87. zaproponowano jej przejęcie funkcji kolegi - inżyniera, którego przenoszono na stanowisko robotnika. Gdy się nie zgodziła - została zwolniona z pracy.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Łodzi w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
Źródła: ankieta (zł), "Dekret na czarownice", W.Domagalski "Między Przystankami"