Tadeusz Skalski
ur. w 1946 w Łodzi, ojciec Tomasza (1983) i Barbary (1986), filozof.
Zaangażowany w kolportaż niezależnej prasy, a także we współpracę z Jadwigą i Pawłem Tryzno w ramach działalności "Correspondance des Arts". Częsty gość w domu Zdzisława Jaskuły (stałe miejsce niezależnych imprez kulturalnych i artystycznych), organizator prywatnego seinarium filozoficznego we własnym domu. Współorganizator NSZZ "Solidarność" UŁ na Wydziale Filologicznym. Uczestnik strajku pracowników UŁ po wybuchu stanu wojennego, za co w 1982r. zwolniono go z pracy, jednocześnie uniemożliwiając znalezienie zatrudnienia w szkołach wyższych. Ostatecznie przyjęty do pracy na UŁ w ramach rewindykacji.
Obecnie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Filozofii Analitycznej.
Źródła: ankieta (ms)