Alicja Skalska z d. Nitecka
ur. w 1952 r. w Giżycku, polonistka - absolwentka UŁ.
Zaangażowana w przepisywanie i kolportaż biuletynów KOR-u (pobieranych od Zdzisława Jaskuły i Sułkowskich), a także w rozprowadzanie czasopism niezależnych, prasy i książek, dostarczanych m. in. od Marka Gumkowskiego z Instytutu Badań Literackich w Warszawie). Uczestniczka wszystkich łódzkich manifestacji (obecna m. in. przy wyjściu przesłuchiwanych robotników na pl. Dąbrowskiego w 1976 r.). W 1976 r. podpisała protest przeciwko zmianom w Konstytucji, za co próbowano ją zwolnić pod fałszywm zarzutem niewykonania polecenia służbowego.
Współorganizatorka NSZZ "Solidarność" na Wydziale Filologicznym UŁ. Uczestniczka spotkań w kościele Jezuitów, w salonie Sławy i Zdzisława Jaskułów, a także organizatorka seminarium filozoficznego we własnym mieszkaniu. Wraz z Anną Szwedziak-Dominiak i przy wsparciu ze strony Jerzego Kropiwnickiego (ówczesnego wiceprzewodniczącego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej) nie dopuściła do wykluczenia osób niepracujących z systemu kartek żywnościowych. Wspierała strajk studencki w gmachu Filologii Polskiej, uczestnicząc w dyżurach i udzielając wraz z Jackiem Brzozowskim pokoju na sztab. W stanie wojennym zaangażowana w prace inicjowane przez ojca Stefana Miecznikowskiego.
Z powodu podejrzeń o związki z KOR-em była kilka razy wzywana na przesłuchania.
Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na U.Ł.
Źródła: ankieta (ms)