Barbara Sakowicz-Urbańska
ur. w 1957 r. w Łodzi.
Współzałożycielka w październiku 81 struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŁ (wcześniej członek Komisji Uczelnianej NZS UŁ). Uczestniczka Ruchu Młodej Polski, związana z wydawnictwem "Młoda Polska". Zajmowała się kolportażem książek i pisma "Bratniak". Uczestniczka strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 81.
W dniach 14-15 grudnia 81 była współorganizatorką strajku na Wydziale Prawa UŁ. Następnie związała się ze strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "Jesteśmy", Regionalnej Komisji Wykonawczej i Grupy Roboczej. Organizowała struktury kolportażu w środowiskach studenckich. Była współpracownikiem Ośrodka Pomocy Więzionym i Internowanym przy kościele OO. Jezuitów.
Obecnie pracuje w Londynie.
Źródła: ankieta (wd), R.Kowalczyk "Studenci '81"