Anna Saciuk-Gąsowska
ur. w 1955 roku w Łodzi, ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Muzealnicze na UW.
Współpracowała z "Pulsem" (pseudonim "Duza"), którego korektę robiła w Warszawie u Walendowskich. Uczestniczyła w tworzeniu ulotek na terenie Łodzi. Kolportowała "Puls", "Robotnika" i ulotki (także wymiana między Warszawą i Łodzią). Pośredniczyła w dostarczaniu ulotek do akcji informującej o zabókstwach na komendzie Łódź-Bałuty (grupa "Pająka"). Przekazywała pieniądze z Łodzi Janowi Józefowi Lipskiemu oraz sprawdzała stan domów dziecka i Pułtuska po powodzi pod koniec lat 70. Pseudonim
W latach 78-81 inwigilowana, a w mieszkaniu wspólnym z rodzeństwem był założony podsłuch. W 79 po odmowie paszportu straciła możliwość pracy (wiążącej się z wyjazdami). W 82 wręczono jej paszport "w jedną stronę" (zamieniony na zwykły po awanturze). Odmawiano przez wiele lat paszportów jej rodzeństwu i grożono przebywającemu legalnie w Niemczech ojcu, wybitnemu śpiewakowi (duplikat paszportu wydano po groźbie ze strony RFN, że obciąży Polskę karami za zerwanie kontraktów artystycznych)
Dwa razy przesłuchiwana, jedna rewizja (skonfiskowano ulotki, Konstytucję PRL z 53 roku i list od Jacka Bierezina). SB próbowała wpływać na jej przełożonych w muzeum.
Obecnie jest Kustoszem w Muzeum Sztuki w Łodzi, kierownikiem Działów Sztuki Nowoczesnej.
Źródła: ankieta (am)