Andrzej Rożniata
ur. w 1956 r. w Nowosolnej, wykształcenie zawodowe.
Współtworzył struktury "Solidarności" w PPB "Pefabet". W 81 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej oraz Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania.
W stanie wojennym kolportował wydawnictwa niezależne, udostępniał swoje mieszkanie przy ul. Byszewskiej 38 w Nowosolnej na hurtowy punkt dystrybucji m.in. pism "Zawsze Solidarni" i "Przedwiośnie" (odbierane m.in. od Jozefa Balińskiego). Rozprowadzał je w zakładach pracy. Załatwiał duże ilości papieru do druku. Po wyjściu z aresztu nie zaprzestał działalności
Aresztowany 19 sierpnia 82. otrzymał wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski Biuletyn Łódzki"