Dariusz Rospendek
ur. w1.1941 r. w Piotrkowie Trybunalskim, wykształcenie wyższe techniczne.
W stanie wojennym członek Kierowniczej Grupy Akcji Konspiracyjnej i autor tekstów do pisma "Akcja Konspiracyjna". Współpracował z "Prześwitem" (z przerwą w 85) przede wszystkim tworząc teksty (pod pseudonimami: Faustyn Piotrowski, Jan Duty, Hades). Zajmował się również kolportażem (w ograniczonym zakresie).Uczestnik manifestacji i organizator dyskusji i debat w Duszpasterstwie Inteligencji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Członek NSZZ "Solidarność" i ZChN.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (sm), W.Domagalski "Między Przystankami"