Krystyna Ronert
ur. w 1950 r. w Rawie Mazowieckiej, absolwentka Wydz. Chemii Spożywczej na Politechnice Łódzkiej.
Z opozycją zetknęła się poprzez rodzinę Maliszewskich. Od nich czerpała informacje, literaturę. Przepisywała teksty i przechowywała "bibułę" dla Elżbiety Lewińskiej.
Od 1 XI 81 należy do "Solidarności".
Po 13 XII 81 otoczyła opieką rodzinę internowanego Grzegorza Maliszewskiego, męża Lewińskiej. Podczas nieobecności Elżbiety zajmowała się jej dzieckiem.
Pracownik naukowy PŁ do dziś; obecnie przewodnicząca Komisji Zakładowej Instytutu.
Źródła: ankieta (mj)