Józef Robakowski
ur. w 1939 roku w Poznaniu, ukończył Historię Sztuki i Muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, rysunków i instalacji, inicjator wielu akcji artystycznych. Wydawca książek i autor wielu publikacji na temat sztuki. Współzałożyciel wielu grup artystycznych, m.in.: OKO (1960), Zero 61, interdyscyplinarnego stowarzyszenia artystycznego "Krąg", Warsztatu Formy Filmowej w 70 (współredagował pisma na temat sztuki), STKF Pętla i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł. Twórca, wraz z ówczesną żoną Małgorzatą Potocką, prywatnej niezależnej Galerii Wymiany w 78. Jeden z głównych organizatorów wymiany PZPR-owskich władz uczelni w PWSF,Tv i T w Łodzi po powstaniu "Solidarności". Współorganizator "Konstrukcji w procesie" w 81. Współtwórca tzw. "Działań prywatnych", tj. wystaw, odczytów i akcji w Galerii Czyszczenia Dywanów. W 82 w Osieku nad Wisłą współrealizował niezależny film "Państwo wojny". W latach 80. był współorganizatorem przeglądów polskiego kina niezależnego "Nieme kino" w Kinie STRYCH (katalogi do przeglądów były robione w Brukseli w siedzibie "Solidarności" i potem przemycane), a także "Pielgrzymki artystycznej" (manifestacji artystycznej pod hasłem "Niech żyje sztuka!" w prywatnych mieszkaniach, pracowniach, piwnicach, strychach i przestrzeni publicznej). Przechowywał papiery i farbę drukarską. W 85 zarejestrował utwory i teledyski "Moskwy" oraz organizował międzynarodowe spotkanie filmowców poszukujących "Forward - Naprzód" (zniszczone przez SB ). Artystów zatrzymano na granicy (prawdopodobnie na podstawie informacji z kontrolowanych listów). W 88 wydawał niezależne, prywatne pismo artystyczne z A. Ciesielskim "Uwaga".
Kilkunastokrotnie przesłuchiwany od lat 60.; na początku stanu wojennego kilka razy wzywany. Rewizja po filmowaniu Łodzi z okna. Inwigilowany, od 83 do lat 90. zatrzymany paszport, co spowodowało odcięcie od stypendiów i możliwości zarobkowania. Wszystkie listy i paczki do niego były cenzurowane, czasami zatrzymywane. W prasie, np. w "Kinie" ukazywały się paszkwile, w tym oskarżające go o kolaborację.
Obecnie profesor Wydziału Operatorskiego PWSF,Tv i T w Łodzi.
Źródła: ankieta (am), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ", W.Domagalski "Kartki Trautmana"