Bogumił Rzetelski  
ur. w 1944 roku w Łodzi, ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi.
Rozprowadzał nielegalne wydawnictwa na WAM-ie, gdzie wówczas pracował. Były to m.in. "Siekiera motyka" i "Rok 1984".
Aresztowany 15.06.1983 roku i przetrzymywany w więzieniu w Koronowie, później w Bydgoszczy. W sierpniu 1983 roku sprawę umorzono na mocy amnestii. Wielokrotnie przesłuchiwany. Miał rewizje w domu i domku na działce.
Zmarł w 1991 roku w Łodzi.
Źródła: ankieta (am)