Anna Rzetelska
ur. w 1950 roku w Łodzi, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na UŁ.
Członek "Solidarności" Wydziału Prawa. Razem z m.in. Piotrem Daranowskim, M. Zirk-Sadowskim i W. Kuleszą opracowywała źródła prawnicze w celu stworzenia struktur związków zawodowych - przepisywała teksty na maszynie. Do 15.06.1983 roku, kiedy aresztowano jej męża, rozprowadzała wydawnictwa niezależne na Wydziale Prawa, m.in. "Siekiera motyka", "Rok 1984". Uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy na rzecz internowanych i ich rodzin. Kilkukrotnie przesłuchiwana. Miała rewizje w domu i domku na działce. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa UŁ.
Źródła: ankieta (am)