Ryszard Rygiel
ur. w 1926r. w Pabianicach. Zatrudniony w ZPB Pamotex na różnych stanowiskach. Od 1982 - emeryt.
Zainicjował trwające 5 lat drukowanie (przedruki) po ogłoszeniu stanu wojennego ( Biuletyn Informacyjny Mazowsze, Dziennik Pabianice, druki ulotne). Kolportował w pabianickich zakładach pracy i pobliskich miejscowościach. Przewodniczący "S" na swojej zmianie. Wyrzucony z pracy za zbiórkę pieniędzy w Pamotexie dla rodzin internowanych i za udział w strajku.
Od 1982 - emeryt .
Źródła: ankieta (mj)