Sebastian Rybarczyk
ur. się w 1970 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
Od 1986 r. w Konfederacji Polski Niepodległej. Zorganizował Organizację Młodzieżową KPN oraz wydawał pismo "Zawsze Solidarni". Od 1988 r. działacz Federacji Młodzieży Walczącej i Organizacji "Solidarność Walcząca". Kolporter prasy niezależnej.
W latach 1989-90 działał w Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość". W tym samym okresie wydawał i redagował pismo "Komentarz".
Obecnie pracuje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Źródła: wywiad (wd)