Mieczysław Rutowicz
   Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów
   Urodził się w roku 1957 w Łodzi. Studiował prawo na Uniwersytecie Łódzkim. W drugiej połowie lat 70. zajmował się kolportażem "Opinii", "Robotnika", "Biuletynu Informacyjnego" oraz wydawnictw NOWEJ.
   Po sierpniu '80 włączył się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). W dniach 6-7 stycznia 1981 roku był w składzie komitetu kierującego akcją "solidarnego czekania" na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, uczestniczył w rozmowach z władzami dziekańskimi i rektorem UŁ Romualdem Skowrońskim. Gdy wyniki negocjacji okazały się niesatysfakcjonujące, brał udział w dalszej części protestu obejmującego swym zasięgiem do 18 lutego 1981 roku większość łódzkich uczelni.
   Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-15 grudnia 1981 roku aktywnie uczestniczył w strajku studentów UŁ w budynku na Wydziale Prawa, będąc zwolennikiem czynnego oporu wobec oddziałów ZOMO. Wraz z Mariuszem Dychto w brawurowy sposób doprowadził do zatrzymania tramwajów na przechodzącej obok budynku ulicy Narutowicza, wywołując w ten sposób manifestację przypadkowych przechodniów solidaryzujących się ze strajkującymi i dezorganizując pacyfikację strajku przez siły ZOMO.
   Później zajmował się malowaniem napisów antyrządowych na murach. Działał też w grupie Mirosława Michałowskiego i współpracował z osobami tworzącymi pisma "Przedwiośnie" i "Opoka". Wraz z Michałowskim stworzył też sieć kolportażu niezależnych wydawnictw działającą do roku 1989. Zajmował się także drukiem ulotek i tomiku wierszy "Każdemu, co jego" Hieronima Dobrowolskiego, - poety, opozycjonisty, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Przygotował wydanie albumu fotograficznego poświęconego tragicznym wydarzeniom z 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie.
   W 1988 roku został członkiem odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej i opowiedział się za przywództwem Jana Józefa Lipskiego w tej partii. W kwietniu 1989 roku podczas I Kongresu PPS w Podkowie Leśnej został wybrany do Centralnej Komisji Rewizyjnej.
Więcej można przeczytać w:
- Kryptonim "Heca" pod redakcją Włodzimiera Domagalskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego, Łódź 2006
- Kowalczyk Roman, Studenci '81, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000.