Wiesław Różański  
Działacz NSZZ "Solidarność" w fabryce "Feniks". W latach 1982-89 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Współpracownik "Biuletynu Łódzkiego". Był stałym odbiorcą wydawnictw "BŁ", które odbierał od Wiesława Maciejewskiego.
Zmarł w 1989 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. Wiesław Maciejewski, Jerzy Gzik.